100 hyvää Suomesta

Toivotamme pienyritykset ja pienyrittäjät osallistumaan itsenäisen Suomen satavuotisjuhliin!
100 hyvää Suomesta -yhteistyömallissa haemme mukaan niitä mainioita ja ainutlaatuisia tuotteita ja palveluita, jotka omalta osaltaan ovat vauhdittamassa Suomen seuraavaa sataa vuotta.

Voit ilmoittaa yrityksesi tuotteen tai palvelun mukaan tällä sivustolla aina 31.1.2017 saakka. Yritys voi hakea mukaan yhdellä tuotteella tai palvelulla.

Seuraavassa vaiheessa, 15.–28.2.2017 välisenä aikana, mukana olevista tuotteista ja palveluista äänestetään tällä sivustolla ne sata tuotetta tai palvelua, jotka saavat Suomi Finland 100 -tunnuksen käyttöönsä maaliskuussa 2017. Tämä 15.2.2017 avautuva äänestys on avoin kaikille.

Tervetuloa mukaan Suomi 100 -juhlavuoteen.

Hae mukaan

Onko yritykselläsi tuote tai palvelu, jonka haluaisit olevan mukana?
Tutustu 100 hyvää Suomesta -yhteistyömallin sääntöihin ja sopimusehtoihin ja täytä oheinen hakulomake.

Jos yrityksesi tuote tai palvelu on mukana 100 hyvää Suomesta -mallin sadan tuotteen tai palvelun joukossa, nämä sopimusehdot astuvat voimaan maaliskuussa 2017 allekirjoitettavan sopimuksen myötä.

Säännöt

1) Hakemuksia voivat jättää pienet yritykset. Pieniä yrityksiä ovat EU komission määritelmän mukaan yritykset, joiden palveluksessa on vähemmän kuin 50 työntekijää ja jonka joko a) vuosiliikevaihto on enintään 10 miljoonaa tai b) taseen loppusumma on enintään 10 miljoonaa euroa. Pienyritykset ovat myös riippumattomia (pääomasta tai osakkeista ei 25 prosenttia tai enemmän ole sellaisten yritysten omistuksessa, jotka eivät ole pieniä yrityksiä).

2) Tuote tai palvelu on kokonaan uusi tai selkeästi uusi versio olemassa olevasta tuotteesta tai palvelusta.

3) Tuotteella tai palvelulla on tausta tai tarina, joka perustelee sen valinnan Suomen itsenäisyyden juhlavuoden tuotteeksi.

4) Yritys on tehnyt tai tekee kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen (sitoumus2050.fi) ennen sopimuksen allekirjoitusta.

5) Tuote tai palvelu on lain ja hyvien tapojen mukainen eikä loukkaa aiemmin myönnettyjä kaupallisia Suomi Finland 100 -oikeuksia

6) Verkkosivun kautta jätetyt hakemukset käydään läpi kerran viikossa. Valintakriteerit täyttävät tuotteet ja palvelut etenevät seuraavaan vaiheeseen eli äänestykseen (kohta 7). Tieto tuotteen tai palvelun hyväksymisestä äänestykseen tai mahdollisesta hylkäämisestä sekä mahdolliset lisätietopyynnöt lähetetään yhteyshenkilön sähköpostiin.

7) Kaikki ehdot täyttävät tuotteet ja palvelut tulevat näkyviin verkkosivustolle 8.2.2017 ja 15.–28.2.2017 järjestetään äänestys. Äänestyksen perusteella sata ensimmäistä vähintään sata ääntä kerännyttä tuotetta tai palvelua saavat käyttöönsä Suomi Finland 100 -tunnuksen hakemalleen tuotteelle tai palvelulle. Yritys sitoutuu käyttämään Suomi Finland 100 -tunnusta ohjeiston mukaisesti. Tunnuksen käyttö alkaa, kun yritys on allekirjoittanut sopimuksen. Sopimus allekirjoitetaan maaliskuussa 2017. Tunnuksen käyttöaika on 31.12.2017 saakka. Äänestys päättyy kun 100 tuotetta tai palvelua on saanut vähintään sata ääntä kuitenkin viimeistään 28.2.2017.

8) Hakemuksiin voi tehdä muutoksia vain ottamalla yhteyttä suoraan Suomi 100 -sihteeristöön sähköpostitse suomi100yritysinfo@vnk.fi.