Yhteystiedot

100 hyvää Suomesta -yhteistyömallista vastaa Suomi 100 -sihteeristö valtioneuvoston kansliassa.

Suomifinland100.fi

Yritysasioissa palvelee:
Suomi100yritysinfo@vnk.fi