Kontaktuppgifter

Finland 100 -sekretariatet vid statsrådets kansli, ansvarar för 100 finländska finesser -samarbetsmodellen.

Suomifinland100.fi

Företagsfrågor skickas till:
Suomi100yritysinfo@vnk.fi