100 finländska finesser är en samarbetsmodell för småföretag. Ansökningstiden för 100 finländska finesser var öppen 3.1–31.1.2017. Företaget kunde ansöka om Finland 100 -varumärke för en produkt eller tjänst.

Kriterierna var följande:
1) Endast småföretag kan lämna in en ansökan. Enligt EU-kommissionens definition räknas företag som småföretag om de har färre än 50 anställda och antingen a) en årlig omsättning på högst 10 miljoner eller b) en balansomslutning på högst 10 miljoner euro. Småföretag är även oberoende (vilket innebär att mindre än 25 procent av kapitalet eller aktierna får ägas av företag som inte räknas som småföretag).

2) Det är fråga om en ny produkt eller tjänst, alternativt tydligt en ny version av en existerande produkt eller tjänst.

3) Produkten eller tjänsten har en bakgrund eller historia, som motiverar dess delaktighet i Finlands självständighets jubileumsår.

4) Företaget har eller kommer att ansluta sig till det samhälleliga åtagandet för hållbar utveckling (sitoumus2050.fi) före undertecknandet av avtalet.

5) Produkten eller tjänsten följer lag och god sed och kränker inte tidigare beviljade kommersiella Suomi Finland 100 -rättigheter.

Totalt finns det 175 100 finländska finesser -produkter eller tjänster.