Säännöt

1) Hakemuksia voivat jättää pienet yritykset. Pieniä yrityksiä ovat EU komission määritelmän mukaan yritykset, joiden palveluksessa on vähemmän kuin 50 työntekijää ja jonka joko a) vuosiliikevaihto on enintään 10 miljoonaa tai b) taseen loppusumma on enintään 10 miljoonaa euroa. Pienyritykset ovat myös riippumattomia (pääomasta tai osakkeista ei 25 prosenttia tai enemmän ole sellaisten yritysten omistuksessa, jotka eivät ole pieniä yrityksiä).

2) Tuote tai palvelu on kokonaan uusi tai selkeästi uusi versio olemassa olevasta tuotteesta tai palvelusta.

3) Tuotteella tai palvelulla on tausta tai tarina, joka perustelee sen valinnan Suomen itsenäisyyden juhlavuoden tuotteeksi.

4) Yritys on tehnyt tai tekee kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen (sitoumus2050.fi) ennen sopimuksen allekirjoitusta.

5) Tuote tai palvelu on lain ja hyvien tapojen mukainen eikä loukkaa aiemmin myönnettyjä kaupallisia Suomi Finland 100 -oikeuksia

6) Verkkosivun kautta jätetyt hakemukset käydään läpi kerran viikossa. Valintakriteerit täyttävät tuotteet ja palvelut etenevät seuraavaan vaiheeseen eli äänestykseen (kohta 7). Tieto tuotteen tai palvelun hyväksymisestä äänestykseen tai mahdollisesta hylkäämisestä sekä mahdolliset lisätietopyynnöt lähetetään yhteyshenkilön sähköpostiin.

7) Kaikki ehdot täyttävät tuotteet ja palvelut tulevat näkyviin verkkosivustolle 7.2.2017 ja 15.–28.2.2017 järjestetään äänestys. Äänestyksen perusteella sata ensimmäistä vähintään sata ääntä kerännyttä tuotetta tai palvelua saavat käyttöönsä Suomi Finland 100 -tunnuksen hakemalleen tuotteelle tai palvelulle. Yritys sitoutuu käyttämään Suomi Finland 100 -tunnusta ohjeiston mukaisesti. Tunnuksen käyttö alkaa, kun yritys on allekirjoittanut sopimuksen. Sopimus allekirjoitetaan maaliskuussa 2017. Tunnuksen käyttöaika on 31.12.2017 saakka. Äänestys päättyy kun 100 tuotetta tai palvelua on saanut vähintään sata ääntä kuitenkin viimeistään 28.2.2017.

8) Hakemuksiin voi tehdä muutoksia vain ottamalla yhteyttä suoraan Suomi 100 -sihteeristöön sähköpostitse suomi100yritysinfo@vnk.fi.