100 hyvää Suomesta oli pienyrittäjille tarkoitettu yhteistyömalli. Yhteistyömalli oli osa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden hanketta.

100 hyvää Suomesta haku oli avoinna 3.1.–31.1.2017.

Yrityksellä oli mahdollisuus hakea Suomi 100 – tuotemerkkiä yhdelle tuotteelle tai palvelulle.

Haun kriteerit olivat :

1. Hakemuksia voivat jättää pienet yritykset. Pieniä yrityksiä ovat EU komission määritelmän mukaan yritykset, joiden palveluksessa on vähemmän kuin 50 työntekijää ja jonka joko a) vuosiliikevaihto on enintään 10 miljoonaa tai b) taseen loppusumma on enintään 10 miljoonaa euroa. Pienyritykset ovat myös riippumattomia (pääomasta tai osakkeista ei 25 prosenttia tai enemmän ole sellaisten yritysten omistuksessa, jotka eivät ole pieniä yrityksiä).

2. Tuote tai palvelu on kokonaan uusi tai selkeästi uusi versio olemassa olevasta tuotteesta tai palvelusta.

3. Tuotteella tai palvelulla on tausta tai tarina, joka perustelee sen valinnan Suomen itsenäisyyden juhlavuoden tuotteeksi.

4. Yritys on tehnyt tai tekee kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen (sitoumus2050.fi) ennen sopimuksen allekirjoitusta.

5. Tuote tai palvelu on lain ja hyvien tapojen mukainen eikä loukkaa aiemmin myönnettyjä kaupallisia Suomi Finland 100 -oikeuksia

Yhteensä 100 hyvää Suomesta tuotteita ja palveluita on 175 kappaletta.